veiligheidsnormen van speeltoestellen

Wat zijn de veiligheidsnormen van speeltoestellen op het schoolplein?

Iedere ouder maakt het weleens mee: je levert jouw kids af op school staat nog even te praten met andere ouders als je opeens jouw kind hoort huilen. Van de wipwap gevallen, een schommel tegen het hoofd of een lelijke val vanaf de speelgoedtrampolines: het zijn de meest voorkomende ongelukken met speeltoestellen op het schoolplein. Soms komt je koter er vanaf met een schrammetje, maar ook een kneuzing of botbreuk komt relatief vaak voor. Na zo’n ongeluk vraag jij je waarschijnlijk weleens af hoe het nu eigenlijk zit met de veiligheidsnormen van deze speeltoestellen. Zeker op het schoolplein zouden deze toch in orde moeten zijn? In dit artikel zetten wij de wettelijke regels voor je op rij.

De wettelijke veiligheidsnormen voor speeltoestellen

Een speeltoestel buiten moet aan een aantal veiligheidseisen voldoen en gekeurd worden door een door de overheid aangewezen instantie. Pas als het speeltoestel een goedkeuringscertificaat heeft ontvangen mag het worden verhandeld of in gebruik worden genomen. Als jij er zeker van wilt zijn dat jouw kinderen op het schoolplein op veilige speeltoestellen spelen, kun je de school eens vragen naar deze certificaten.

Toezicht door de Nederlandse Voedsel- & Warenautoriteit (NVWA)

Naast het wettelijke verplichte goedkeuringscertificaat, worden speeltoestellen in de openbare ruimte gecontroleerd. Dit gebeurt in Nederland door de Voedsel- & Warenautoriteit. Deze instantie houdt niet alleen toezicht op het naleven van de veiligheidsnormen van speeltoestellen door de fabrikant, maar controleert ook speeltoestellen die al in gebruik zijn genomen. Bij zo’n controle wordt gekeken of het speeltoestel is goedgekeurd en of deze nog steeds voldoet aan de wettelijke veiligheidsnormen.

Hoe zit dat met speeltoestellen op het schoolplein?

Hoewel het opstellen en controleren van de veiligheidsnormen een taak van de overheid is, is de beheerder van speeltoestellen verantwoordelijk voor het veilig houden van de speeltoestellen op zijn terrein. Op het schoolplein vallen de speeltoestellen in de meeste gevallen onder de verantwoordelijkheid van de school. Begeleiders van kinderen die op de toestellen spelen zullen dus regelmatig moeten bekijken of het speeltoestel geen gevaar vormt. Bij technische gebreken is het aan de school om de leverancier en/of de NVWA te waarschuwen. Om te blijven voldoen aan de veiligheidsnormen voor speeltoestellen op het schoolplein moet door de school regelmatig onderhoud worden gepleegd.

Lees ook: Dit zijn de leukste speeltoestellen voor de meeste pret

Wat kan ik als ouder doen?

Twee ogen zien meer dan één. Hoewel de NVWA groot inzet op de controle van veiligheidsnormen voor speeltoestellen, zijn lang niet alle toestellen in Nederland gecontroleerd. Als je er zeker van wilt zijn dat jouw kinderen op veilige speeltoestellen spelen, kun je een handje helpen door zelf eens in de zoveel tijd eens rond de speeltoestellen op het schoolplein te lopen. Twijfel je over de veiligheid van een toestel? Meld dit bij de school zodat zij actie kunnen ondernemen.