scheiding

Lig je in een scheiding? Een mediator kan je verder helpen

Uitspraken als “Ik heb het gehad met hem.” of “Mijn gevoelens voor haar zijn gestorven,” zijn volgens echtscheidingsdeskundigen, waaronder therapeuten, bemiddelaars en advocaten, vaak een bewijs dat het huwelijk voorbij is.

De meeste echtparen die aan een echtscheiding beginnen, zijn onvoorbereid en zitten soms niet eens op één lijn als ze eraan beginnen. Het is dit gebrek aan echtscheidingsvoorbereiding dat ertoe leidt dat huwelijken vroegtijdig eindigen of dat echtscheidingen ontaarden in een strijd tussen concurrenten. Een echtscheiding is een van de meest ingrijpende beslissingen die iemand kan nemen, met gevolgen die jaren of zelfs een heel leven kunnen duren.

Een beslissing van deze omvang vergt veel meer aandacht dan de meeste echtparen en deskundigen eraan besteden. Het is een procedure op zich. Als een echtpaar voorbereid is, kan de echtscheiding sneller in gang worden gezet, omdat zij emotioneel en financieel op één lijn zitten, waardoor de meeste emotionele en financiële problemen die leiden tot een conflictueuze en harde echtscheiding, kunnen worden voorkomen. DeScheidingsmediator laat zien hoe.

Alternatieven voor een rechtszaak

De meeste mensen denken dat alle echtscheidingen voor de rechtbank eindigen. Er zijn echter ook andere mogelijkheden om echtscheidingen op te lossen. Een “mediator” (een neutrale derde persoon die professioneel is opgeleid om in echtscheidingszaken te werken) maakt face-to-face gesprekken tussen scheidende echtgenoten mogelijk en helpt hen bij het bereiken van wederzijdse overeenkomsten. Tijdens het bemiddelingsproces zal de bemiddelaar vaak voorstellen dat elke echtgenoot een advocaat raadpleegt. Deze adviserende advocaten wonen de bemiddelingssessies echter niet bij. Woonachtig in regio Zwolle? Kijk naar de mogelijkheden voor een mediator in Zwolle.

Elke echtgenoot neemt een collaboratieve advocaat in een “collaboratieve echtscheiding”, en beide partijen komen overeen om de zaak te regelen zonder naar de rechtbank te stappen. Er is een groep deskundigen samengesteld om te helpen bij het besluitvormingsproces. Naast de advocaten bestaat het typische team uit geestelijke gezondheidsdeskundigen (die dienen als “scheidingscoaches” en kinderspecialisten) en een neutrale financiële specialist, zoals een accountant of financieel adviseur. De echtgenoten en hun collaboratieve team behandelen elk probleem in de zaak door middel van face-to-face onderhandelingen, e-mails en telefoongesprekken.

Het belangrijkste voordeel van mediation of collaboratieve scheiding is dat het de scheidende echtgenoten in staat stelt hun eigen keuzes te maken. Een rechter kan bijvoorbeeld de ouderlijke tijd verdelen volgens een vast plan dat in veel eerdere zaken is toegepast. Echtgenoten kunnen via bemiddeling en teamwerk een ouderschapsplan ontwikkelen dat het beste tegemoet komt aan de behoeften van hun kinderen.

Maar in andere gevallen is een gang naar de rechter de enige methode om een probleem aan te pakken. Als uw partner bijvoorbeeld u of uw kind mishandelt, zult u een beschermingsbevel moeten aanvragen. Of als u onmiddellijke financiële hulp van uw echtgenoot nodig heeft, moet u misschien een verzoekschrift indienen bij de rechter voor tijdelijke kinderalimentatie en/of alimentatie. Als dat het geval is, omarm dan het feit dat u naar de rechter zult moeten gaan en vraag om juridisch advies.

Vertel uw advocaat en uw echtgenoot de waarheid.

U moet uw advocaat alle relevante informatie geven, zodat hij of zij uw zaak goed kan onderzoeken en u kan adviseren. Zelfs als u tegen uw advocaat liegt, zal de waarheid uiteindelijk aan het licht komen (uw echtgenoot kan bijvoorbeeld verborgen informatie te weten komen van een derde partij of door dossiers te bestuderen). Uw onwil om open kaart te spelen kan echter al schadelijk zijn geweest voor uw zaak en uw mogelijkheden om een gunstige uitkomst te krijgen. Deze verantwoordelijkheden zijn wettelijk bindend. Als echtgenoten zich hier niet aan houden, kunnen rechters zware boetes opleggen.